Zadzwoń do nas Wyślij e-mail

Cechy, zalety i dane techniczne

Wszystkie rodzaje farb IZOLPLUS# są :

TERMOIZOLACYJNE – dwukrotne malowanie farbą termoizolacyjną przegrody (ściana, beton, metal, drewno, papa, itp.), poddanej jednostronnie wysokiej (+ 30oC) lub niskiej (- 30oC) temperaturze, pozwala uzyskać w każdym z przypadków różnicę temperatur po obu stronach przegrody rzędu 10oC w porównaniu do takiej samej przegrody nie pomalowanej farbą. W przypadku malowania obiektów użytkowych, przekłada się to na oszczędności ok. 15% – 20% kosztów ogrzewania i do 40% kosztów klimatyzacji.

Skontaktuj się

REFLEKSYJNE mające zdolność odbijania promieniowania cieplnego (promieniowanie cieplne = przenoszenie energii przez promieniowanie elektromagnetyczne emitowane w wyniku cieplnego ruchu cząsteczek). Farby IZOLPLUS# zachowują swoje właściwości refleksyjne w przedziale temperatur od -40oC do +120oC. Zdolność odbijania energii cieplnej wynosi ok 90%.

ELASTOMEROWE czyli elastyczne (elastomery = polimerowe two- rzywa naturalne lub sztuczne, które cechuje zdolność do odwracalnej deformacji pod wpływem sił mechanicznych z zachowaniem ich struktury. Elastomery cechuje rozciągliwość charakterystyczna dla gum). Rozciągliwość farb IZOLPLUS# dochodzi do 300%! Cecha ta sprawia, że pokrycie farbą zapobiega uwidocznianiu się mikropęknięć (tynki, płyty gipsowo-kartonowe, beton, materiały bitumiczne: papy, gonty).

AKRYLOWE – bazujące na najwyższej jakości dyspersjach akrylowych (bez zbędnych wypełniaczy).

POLIMEROWE – zawierające w swym składzie dodatki polimerowe, zwiększające wytrzymałość, odporność chemiczną, mechaniczną, elastycznośc oraz odporność termiczną.

EKOLOGICZNE – biodegradowalne, przyjazne i bezpieczne dla środowiska, oparte na składnikach neutralnych dla człowieka.

WODOROZCIEŃCZALNE – łatwe do rozcieńczania wodą (np. w przypadku zgęstnienia na skutek czasowego przechowywania w otwartym pojemniku). Zabrudzenia farbą przed jej wyschnięciem są bardzo łatwe do usunięcia poprzez płukanie wodą. Do mycia rąk, pędzli i naczyń po malowaniu wystarczy jedynie woda.

DYSPERSYJNE – czyli emulsyjne. Spoiwami farb IZOLPLUS# są najwyższej jakości emulsje polimerów akrylowych.

ANTYKONDENSACYJNE – zapobiegają kondensacji pary wodnej na powłoce, co w praktyce ogranicza skraplanie pary wodnej na powierzchni ścian (szczególnie w przypadku kuchni i łazienek). Cecha ta zapobiega zawilgoceniu ścian i tworzeniu grzybów.

ODPORNE – na działanie wody i innych agresywnych czynników zewnętrznych (deszcz, wiatr, śnieg, mocne nasłonecznienie), a także cechujące się znacznie wyższą odpornością na ścieranie w odniesieniu do innych farb.

ZMYWALNE – po wyschnięciu, farby są zmywalne wodą. Umożliwia to usuwanie plam i zabrudzeń na ich powierzchni, będących skutkiem użytkowania.

ODDYCHAJĄCE – tzn. nie tworzące szczelnej, nieprzepuszczalnej dla powietrza powłoki. Ściany pomalowane farbą IZOLPLUS# nie ulegają „poceniu się” i nie kumulują nadmiernych ilości pary wodnej.

PRZYCZEPNE DO PODŁOŻA – wyjątkowa przyczepność dotycząca niemal wszystkich rodzajów malowanych powierzchni (nawet jeśli jest to idealnie gładka, nie matowiona powierzchnia stali nierdzewnej).

OCHRONNE – w przypadku farb IZOLPLUS# można mówić o tzw. podwójnej ochronie. Poza powszechnie znanym ochronnym działaniem farb (zabezpieczenie przed działaniem warunków atmosferycznych, korozją, zwietrzeniem, itp.), farby termoizolacyjne chronią przed niszczeniem i zużyciem materiałów poprzez ograniczenie ich przemarzania i przegrzewania, a co za tym idzie przedłużają znacznie ich żywotność. Warto więc malować obiekty i przedmioty stale narażone na działanie wysokich i niskich temperatur (ogrodzenia zewnętrzne, altany, wiaty, obiekty małej architektury, itp.). Trwałość zewnętrznych powłok z farb IZOLPLUS# wynosi min. 6 lat.

DEKORACYJNE – skład i lepkość farb IZOLPLUS# sprawiają, że w zależności od narzędzi użytych do malowania (różne rodzaje pędzli, wałków, pistoletów natryskowych, itp.), uzyskuje się inny, lecz zawsze ciekawy efekt faktury malowanej powierzchni.

Dane techniczne farb IZOLPLUS#

GĘSTOŚĆ 0,7 – 0,8 g/cm3, czyli 1L waży 0,7 – 0,8 kg (farby termoizolacyjne są znacznie lżejsze od tra- dycyjnych farb, w przypadku których 1L waży często powyżej 1,0 kg. Dzieje się tak ze względu na za- wartość w farbach IZOLPLUS# próżniowych mikrosfer, których ciężar jest bliski zera).

WYDAJNOŚĆ 1L = 5 – 6 m2 przy jednokrotnym malowaniu. Dwukrotne malowanie (zalecane w przy- padku farb IZOLPLUS#), pozwala na pokrycie 2,5 – 3 m2 powierzchni. W praktyce wydajność farb mo- że być nieco większa, niż określona przez Producenta (1L = ok. 4 m2 malowanej powierzchni przy dwukrotnym malowaniu).

Zastosowanie farb IZOLPLUS#

Stosowanie powłok termoizolacyjnych, termo refleksyjnych:

Budynki rolnicze hodowlane np. kurniki, chlewnie itp.

Budynki stalowe lub murowane ze stalowymi dachami, okresowo przegrzewają się co powoduje:
różnego rodzaju straty w hodowli, energii elektrycznej i choroby bakteryjne.

Zastosowanie powłok termoizolacyjnych – termorfleksyjnych ogranicza straty w hodowli takie jak:

– zużycie energii (koszt energii na tłoczenie)
– zużycie wody (wody do schładzania-płaszcz wodny budynków i wody pitnej dla zwierząt),
– zmniejsz starty w związku ze stresem cieplarnianym: straty części lub całości hodowli, zapobiega stratom w przybieraniu na wadze, poronieniach, ogranicza spadek produkcji mleka, jaj nawet o 50% i mięsa.

Budynki przemysłowe np. hale produkcyjne, hale magazynowe itp.

W tego rodzaju budynkach okresowego przegrzewania się hal produkcyjnych i magazynowych powoduje zwiększone zapotrzebowanie na energię potrzebną do ich schłodzenia, a w okresie zimowym i jesiennym do ich ogrzania.

Wysokie temperatury związane z operowaniem słońca powodują również podniesienie temperatury która zaburz procesy technologiczne poprzez oddziaływanie energią cielną na procesy o niższych temperaturach.

Budynki handlowe , hale sprzedaży, chłodnie i mroźnie itp.

Wysokie temperatury związane z operowaniem słońca powodują również podniesienie temperatury w obiektach handlowych, w chłodniach i mroźniach, co powoduje okresowe zwiększenie zużycia energii, urządzeń oraz zwiększa inne koszty eksploatacji.

Większości problemom związanym z przegrzewaniem się obiektów (lub przemarzaniem zimą) można zapobiec stosują produkty termoizolacyjne w postaci powłok, farb, masy, tynków termoizolacyjnych – termorefleksyjnych marki IZOLPLUS®. Stosowanie tego rodzaju powłok ograniczy straty energii elektrycznej na chłodzenie nawet 70%, na ogrzewanie nawet 35%, oraz zmniejszy straty w hodowli zwierząt narażonych na stres cieplarniany.


INFORMACJE TECHNICZNE

 


ue